O projektu

Newsfeed akademie vám pomůže získat praktické vědomosti a lépe využít potenciál Facebooku pro vaši firmu, instituci či neziskovku.

VÍCE O AKADEMII